Địa chỉ: Xã Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Từ ngày 01.01.2023_Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng; Khuyến khích đăng ký xác thực định danh điện tử!

Từ ngày 01.01.2023_Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng; Khuyến khích đăng ký xác thực định danh điện tử!

CẤP TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập (chính là mã số
định danh cá nhân của công dân), mật khẩu (được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân) hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia, do Bộ Công an phát triển.

Từ ngày 25/02/2022 đến nay, Công an tỉnh Bắc Ninh đã cấp 40.964 tài
khoản định danh điện tử cho công dân cư trú trên địa bàn tỉnh.

1. Những lợi ích người dân được hưởng khi được cấp định danh điện tử:

- Tạo công cụ giúp người dân có thể thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử, đảm bảo tin cậy, chính xác, nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm, hiệu quả thay cho việc thực hiện các giao dịch với phương pháp truyền thống (giấy tờ tùy thân, gặp mặt trực tiếp,...).

- Tạo ra những công cụ thật sự thuận tiện, công dân có thể giao dịch ở mọi lúc mọi nơi, đặc biệt với những giao dịch thiết yếu nhưng vẫn đảm bảo được sự
quản lý chặt chẽ, an ninh, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, tránh giả mạo, giúp các giao dịch được an toàn.

- Tích hợp toàn bộ các giấy tờ vào tài khoản định danh điện tử giúp công dân giảm thiểu các giấy tờ tùy thân, chỉ cần sử dụng ứng dụng định danh điện tử quốc gia là có thể đảm bảo các thông tin về giấy tờ đã được tích hợp đầy đủ hiệu lực pháp lý để sử dụng thay thế giấy tờ vật lý truyền thống cũng như sử dụng trên mỗi trường điện tử.

- Tạo ra tiện ích giúp công dân có thể cung cấp, chia sẻ thông tin của mình
với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thông qua quét mã QR code hoặc giải pháp kỹ thuật khác đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, bảo mật, tin cậy.

- Xây dựng hệ sinh thái tạo ra tiện ích cho người dân trên mọi lĩnh vực như: dịch vụ công, dịch vụ thương mại điện tử, nền tảng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thay thế các loại giấy tờ của công dân trong các giao dịch điện tử.

2. Lợi ích đối với cơ quan, tổ chức

Cơ quan, tổ chức được kết nối đến hệ thống định danh điện tử, sử dụng định danh điện tử đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm, hiệu quả, xác thực
chính xác thông tin công dân và các loại giấy tờ tùy thân đã được tích hợp.

- Các cơ quan, tổ chức có thể giảm thiểu nguồn nhân lực, tiết kiệm thời gian, giảm bớt chi phí lưu trữ và in ấn các loại giấy tờ khi người dân sử dụng định danh điện tử.

- Cơ quan, tổ chức có thể thực hiện giải quyết trực tuyến các thủ tục hành chính cho người dân đảm bảo chính xác, nhanh chóng, hiệu quả, đặc biệt giúp giữ khoảng cách, tránh tụ tập đông người trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay.

3. Lợi ích đối với doanh nghiệp

- Doanh nghiệp kết nối đến hệ thống định danh điện tử, sử dụng các dịch vụ định danh điện tử đảm bảo an toàn, nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm, hiệu quả, xác thực chính xác thông tin công dân và các loại giấy tờ tùy thân đã được tích hợp khi được sự đồng ý của công dân.

- Định danh điện tử cung cấp cho doanh nghiệp một phương thức thanh toán đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu các thủ tục về giấy tờ.

4. Lợi ích đối với Cơ quan quản lý

- Thực hiện quản lý hành chính công trên môi trường điện tử thay thế môi trường truyền thống, giảm thiểu nguồn nhân lực, giảm phiền hà, giấy tờ, chi phí khi giải quyết các thủ tục hành chính.

- Vừa tạo thuận lợi cho người dân, vừa thuận tiện trong công tác quản lý, thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ công tác quản lý Nhà nước của cơ quan chức năng.

- Từ công tác triển khai thực tế phân tích các tính năng được sử dụng nhiều, các kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc để phục vụ công tác tham mưu, hoạch định chính sách, giúp điều hành phát triển kinh tế đất nước.

* Để được đăng ký định danh điện tử, người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên hệ Công an tỉnh (Phòng CSQLHC về TTXH), Công an cấp huyện nơi tiếp nhận hồ sơ Căn cước công dân để được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký.

NGƯỜI DÂN CẦN LÀM GÌ TRƯỚC KHI SỔ HỘ KHẨU, SỔ TẠM TRÚ
KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG?

 

Theo khoản 3 Điều 38 của Luật Cư trú 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2021) từ ngày 01/01/2023, toàn bộ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử. Theo đó, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy đã được cấp cho công dân sẽ chỉ còn được sử dụng đến ngày 31/12/2022.

Vậy, để không gặp phải khó khăn khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng. Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị người dân cần làm ngay những điều này trước khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng.

1. Cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cu trú và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Theo Luật Căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tại Điều 9 Luật Căn cước công dân quy định thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh; quê quán; dân tộc; tôn giáo; quốc tịch; tình trạng hôn nhân; nơi thường trú; nơi ở hiện tại; nhóm máu... Vậy, trường hợp nếu công dân chưa được cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cập nhật nhưng chưa chính xác, cần nhanh chóng di cập nhật lại để tạo thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hành chính sau 31/12/2022. Những thông tin trên Cơ sở dữ liệu được sử dụng thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy hết hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

2. Làm Căn cước công dân gắn chíp điện tử

Những thông tin liên quan về cư trú của công dân đều được cập nhật tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Cư trú 2020. Trong đó, Điều 12 Luật Căn cước công dân quy định số định danh cá nhân như sau: Số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và cấp cho mỗi công dân Việt Nam. không lặp lại ở người khác.

Do đó, Cơ quan Công an sẽ sử dụng số định danh cá nhân để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trển Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Vì thế, nếu công dân đang sử dụng Chứng minh nhân dân 9 số, tức là chưa biết số định danh cá nhân của mình, sẽ rất khó khăn trong việc xin xác nhận thông tin về cư trú.

Vậy, Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị mọi công dân đến độ tuổi làm Căn cuộc công dân nhưng chưa đi làm thì cần nhanh chóng đi làm ngay nhằm tạo thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy chính thức không còn giá trị sử dụng.

3. Công dân có thể lựa chọn đăng ký cư trú; làm thủ tục cấp Căn cước công dân theo 2 cách dưới đây:

3.1. Cách thứ nhất:

Trực tiếp đến Công an phường nơi công dân cư trú để làm các thủ tục về đăng ký cư trú và cập nhật thông tin lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân của Phòng Cảnh sát quản lý hành về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Ninh, hoặc Công an các huyện, thành phố nơi công dân thường trú, tạm trú để làm thủ tục cấp Căn cước công dân.

3.2. Cách thứ hai: Gửi hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

- Đối với đăng ký cư trú: Công dân có thể gửi yêu cầu đăng ký cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công tai dia
chỉ: https://dichvucong.gov.vn/.

Hệ thống yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia để tiếp tục.

Nếu chưa có tài khoản, công dân cần chọn Đăng ký phía dưới để tạo tài khoản.

Bước 2: Khai báo đầy đủ thông tin

- Điền tất cả các thông tin có dấu (*) vì đây là thông tin bắt buộc phải nhập.

- Đính kèm các tài liệu, hồ sơ có liên quan theo quy định của Luật Cư trú đối với việc nộp hồ sơ đăng ký cư trú; các tài liệu, hồ sơ có liên quan đối với việc nộp sơ làm Căn cước công dân.

Sau đó, tích chọn Tôi xin chịu trách nhiệm về lời khai trên và ấn Lưu và gửi hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết về cư trú

- Đối với đăng ký làm thủ tục cấp Căn cước công dân:

Bước 1, Bước 2 công dân thực hiện như đối với gửi hồ sơ đăng ký cư trú qua Công dịch vụ công.

Bước 3: Sau khi công dân đăng ký cấp Căn cước công dân qua Cổng dịch vụ công, công dân sẽ nhận được Phiếu tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân vào tài khoản công dân đăng ký trên Công dịch vụ công. Khi công dân đến để lăn tay và chụp ảnh sẽ được ƯU TIÊN thu nhận hồ sơ trước mà không cần phải lấy số thủ tự và chờ đợi đến lượt.

 


Tác giả: Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết