Địa chỉ: Xã Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 27/09/19  Tin tức Sự kiện  436
Ngày 25/9, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tổ chức họp để bàn về phương án tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng sau năm 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì phiên họp.