Địa chỉ: Xã Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Hoà Long

Xã Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh